Найменування законодавчих актів з питань охорони праціЕлектронне посилання
Конституція Україниhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Кодекс законів про працю Україниhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Кодекс цивільного захисту Україниhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
Кримінальний кодекс Україниhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
Господарський кодекс Україниhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Цивільний кодекс Україниhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Кодекс України про адміністративні правопорушенняhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
Закон України «Про освіту»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Закон України «Про охорону праці»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
Закон України «Про дорожній рух»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-14
Указ Президента України «Про День охорони праці»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2006