Найменування нормативного акта Електроне посилання 
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освітиhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18
Положення про  порядок  проведення  навчання  і перевірки  знань  з  питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки Україниhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06 
Положення про розробку інструкцій з охорони праціhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0226-98
Методичні матеріали “Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах”http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v-319729-14 
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладахhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1093-01
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництвіhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праціhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладахhttp://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v-482729-14
Інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів”http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v-497729-13
Інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах”http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v9_72736-12
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорійhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07
Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядівhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладахhttp://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/z1215-10
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12#n17 
Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16#n13 
Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці, виклавши його в новій редакції http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0074811-12#n12
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освітиhttp://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/z0620-04
Правила безпеки під час занять у  навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освітиhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0990-07 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0232-05
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05 
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки  та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпекиhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборіhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0018-95
Закон України Про охорону праці http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0573-07
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроямиhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0327-14
Державні санітарні правила та норми “Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах” ДСанПіН 5.5.6.009-98 http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0009588-98
Інструктивно-методичні матеріали “Вимоги безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів”. http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v-457729-13#n9
Правила пожежної безпеки в Україні http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#n14
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06#n20
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної  культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-10
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#n14