ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ: Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери (м. Хмельницький)

27.10.2021 15:28
Поділитися новиною

Назва проєкту: Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери 

Країна: Україна

Сектор: Енергоефективність

Джерела фінансування: Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), Інвестиційна платформа сусідства Європейського Союзу (NIP), Хмельницька міська рада

Закупівля: Роботи, товари та послуги

Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлю

Дата випуску: 26 жовтня 2021 року

Дата завершення: 26 серпня 2022 року 

Хмельницька міська рада, Україна, має намір використати кредитні кошти, отримані від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), грантові кошти, що надаються Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу (NIP), а також власний внесок з боку міста на фінансування проєкту, спрямованого на підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького. 

Проєкт передбачає реалізацію енергоефективних заходів у 6 закладах освіти міста Хмельницький (ЗДО №8, 23,45, 47, 48 та СЗОШ №1), які характеризуються високим споживанням теплової та електричної енергії. Проєкт призведе до скорочення споживання енергетичних ресурсів та зниження викидів CO2, а також до економії бюджетних витрат. Крім того, проєкт має велике соціальне значення, оскільки його реалізація покращить якість та умови освітніх послуг і продовжить термін життя будівель. 

Цей Проєкт є суб-проєктом  програми NIP II з Енергоефективності в малих та об’єднаних громадах України з загальною сумою інвестицій біля 13 мільйонів євро в 12 містах України. 

Проєкт, загальна кошторисна вартість якого становить близько 3,35 млн. євро (включаючи кредитні та грантові кошти, імісцеве співфінансування), передбачає закупівлю зазначених нижче робіт, товарів та послуг для впровадження енергоефективних заходів в будівлях закладів освіти міста Хмельницького: 

 • Утеплення стін та цоколю;
 • Утеплення пласкої покрівлі;
 • Заміна вікон та дверей;
 • Модернізація системи вентиляції та системи освітлення;
 • Модернізація системи опалення та інженерних мереж, тощо.

Очікується, що здійснення закупівель розпочнеться у четвертому кварталі 2021 року.

Контракти, що будуть фінансуватися за рахунок кредитних та грантових коштів НЕФКО, будуть відкриті для компаній з будь-яких країн та підпорядковуватимуться Політиці і процедурам закупівель НЕФКО, доступній за посиланням: і:https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-20210101.pdf

Кредитні та грантові кошти НЕФКО не будуть використовуватись для будь-яких платежів особам або організаціям, а також для будь-якого імпорту товарів, якщо такий платіж або імпорт заборонено рішенням Ради Безпеки ООН, прийнятим відповідно до Розділу VII Статуту Організації Об’єднаних Націй або відповідно до закону чи офіційних правил України.

 

За додатковою інформацією звертатися до: 

Хмельницької міської ради 

Департамент освіти та науки

Тел.: +38 (0382)  794842

E-mail: [email protected]

Контактна особа: Остапова Юлія 

Тел.: +38 (098) 7237327

Відділ Енергоменеджменту

Плеканець Наталія, керівник відділу енергоменеджменту 

Тел.: +38 (0382)656116

E-mail: [email protected]


Project name: Improving the energy efficiency of public buildings 

Country: Ukraine 

Sector: Energy Efficiency 

Funding sources: Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Neighbourhood Investment Platform of the European Union (NIP), Khmelnytskyi City Council

Procurement: Works, goods and services 

Notice type: General Procurement Notice 

Issue date: 26 October 2021 

Closing date: 26 August 2022   

Khmelnytskyi City Council, Ukraine, intends using the proceeds of a loan from Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), grant from Neighbourhood Investment Platform of the European Union (NIP) and funding from the city, towards the costs of a project aimed at improvement of energy efficiency of public buildings in Khmelnytskyi city.

The Project foresees implementation of energy-efficient measures at 6 educational buildings (Kindergartens No. 8, 23, 45, 47, 48 and School No.1) in Khmelnytskyi city which characterized by high thermal and electrical energy consumption. The Project will result in reduction of energy consumption and CO2 emissions as well as budgetary expenditures savings. Also, it is of great social importance since implementation of the project will improve the quality and conditions of education services and will extend lifetime of the buildings.

The Project is a sub-project of the NIP II Ukraine Energy Efficiency in Small & United Municipalities Programme with a total investment of about 13 mln EUR for projects in 12 municipalities in Ukraine.  

The Project, which has the total estimated cost of approximately 3.35 mln. EUR (including loan and grant funds as well as local co-funding), will require the procurement of the following works, goods, and services for implementation of energy efficiency measures in educational buildings of Khmelnytskyi city:

 • Thermal insulation of walls and socle;
 • Thermal insulation of flat roof;
 • Windows and doors replacement;
 • Modernization of ventilation and lighting systems;
 • Modernization of heating and engineering systems, etc.

Tendering is expected to begin in the fourth quarter of 2021.

Contracts to be financed with the proceeds of a loan and grant from NEFCO will be open to companies from any country and will be subject to the NEFCO Procurement Policy and Procedures available at:  https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-20210101.pdf

The proceeds of the NEFCO loan and grant will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law or official regulations of Ukraine.

For more information please contact:

Department of Education and Science of Khmelnytskyi City Council

Tel.: +38 (0382) 794842

E-mail: [email protected]

Contact person: Yulia Ostapova 

Mob.: +38 (098) 7237327

 

Energy Management Department of Khmelnytskyi City Council 

Tel.: +38 (0382)656116

E-mail: [email protected]

Contact Person: Natalia Plekanets, Head of the energy management department 

  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

  Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

  Корисні посилання
  Хмельницька міська рада
  Хмельницька міська рада
  Департамент освiти i науки Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї
  Департамент освiти i науки Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї
  Інформаційна система управління освітою
  Інформаційна система управління освітою
  Мiнiстерство освiти i науки України
  Мiнiстерство освiти i науки України
  Нова українська школа
  Нова українська школа

  Ми в соц мережах
  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скаги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Дозволені файли у форматі *.doc, *.docx, *.exl, *.exls, *.png, *.jpg, які не перевищують розмір 2 Мб.