УВАГА! КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

05.08.2022 10:16

Поділитися новиною

Конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Хмельницької міської ради

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

 

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про Центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України  від 29 липня 2020 року № 672, рішення позачергової сорок четвертої сесії Хмельницької міської ради від 28.08.2020 № 4 «Про створення комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» та затвердження його Статуту, уповноваження Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради на здійснення повноважень засновника щодо управління комунальною установою Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» та затвердження положень про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»» із змінами, наказу директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 02.08.2022 № 106 «Про оголошення та проведення повторного конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» та затвердження складу конкурсної комісії» оголошується повторний конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних  працівників»:

 

№ з/п Найменування посади Кількість ставок
1.       Консультант професійних спільнот учителів суспільних дисциплін 1
2.       Консультант професійних спільнот учителів математики, інформатики та економіки 1
3.       Консультант професійних спільнот учителів іноземних мов 1
4.       Консультант професійних спільнот шкільних бібліотекарів, логопедів, соціальних педагогів та педагогів, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами 1

 

Загальні умови
Найменування посади консультант комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних  працівників»
Найменування установи Комунальна установа Хмельницької міської ради      «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Умови оплати праці Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до норм чинного законодавства України
Інформація про призначення на посаду Призначення здійснюється за результатами конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Хмельницької міської ради                         «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  відповідно до чинного законодавства
Кваліфікаційні та професійні вимоги
Громадянство України Громадянин України
Освіта  вища педагогічна освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста)
Досвід роботи стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи – не менш як п’ять років
Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до знання законодавства України Конституція України; Закон України «Про освіту», Закон України  «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері освіти
Інші вимоги організаторські здібності,

фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Інформація

щодо переліку, місця та строків подання документів, необхідних для участі в конкурсі

Строк прийому документів

Дата початку та завершення прийому документів

29 календарних дні з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

З  08 год  00 хв  05.08.2022 року

до 16 год 00 хв  02.09.2022 року

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі – заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу педагогічну освіту (для практичного психолога – про вищу спеціальну освіту)                                         (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

 

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів м. Хмельницький, вул. Грушевського, 53 (кабінет № 7).

Режим роботи: пн-чт – 08:00- 17:15, пт – 08:00-16:00

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову  інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі Новосядла Світлана Володимирівна,

Головний спеціаліст відділу науки та педагогічних кадрів (секретар конкурсної комісії),

тел. 79-43-35.

е-mail: [email protected].

Інформація

щодо місця проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 53 (місце та час проведення конкурсного відбору будуть додатково повідомлені на офіційному вебсайті Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради (https://osvita.khm.gov.ua/)
Етапи та строки проведення конкурсу (за рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково)      1. Перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск претендентів до участі у конкурсному відборі

 

З 05.09 до 09.09.2022 року

2. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

–  складання кваліфікаційного іспиту:

– співбесіди, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

З 05.09 до 05.10.2022 року

Інформація щодо переліку питань іспиту конкурсного відбору

 

Перелік питань для проведення іспиту конкурсного відбору розміщується на офіційному вебсайті Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради (https://osvita.khm.gov.ua/).

 

֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎

 

ЗРАЗОК заяви претендента про допуск до участі у конкурсі на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи

Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

 

 

Комісії з проведення конкурсів

на заміщення вакантних посад педагогічних

працівників комунальної установи

Хмельницької міської ради «Центр професійного

розвитку педагогічних працівників»

 

__________________________________

                                  (прізвище, ім’я, по батькові претендента на участь у конкурсі)                                                                                                                           

                                       

який (яка) проживає за адресою:

___________________________________,

                                                   (адреса проживання)

__________________________________,

тел. моб.: ________________________________,

е-mail: __________________________________

 

 

ЗАЯВА*

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі на посаду консультанта ____________________________________________________________________

(вказати напрям консультування професійних спільнот)

комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (далі – Центр).

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних з первинних джерел (у т. ч. паспортні дані, відомості з документів про освіту, відомості, які надаю про себе тощо) під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади _____________________________________ Центру.

(назва посади)

Підтверджую, що я не є особою, яка є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, не маю судимості за вчинення злочину та не визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

У разі допуску до участі у конкурсному відборі на посаду консультанта/практичного працівника Центру, інформацію про проведення конкурсного відбору прошу повідомляти мені шляхом телефонного дзвінка на мій мобільний номер та (за необхідності) забезпечити технічними засобами для презентації програми розвитку закладу освіти.

Документи додаються за описом. Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

 

 

 

“___” ____________ 2022 р.

 

 

_____________

(підпис)

 

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

 

* Заява пишеться особою власноручно

 

֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення кваліфікаційного іспиту конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

 

І. Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

 

 1. Принципи освітньої діяльності.
 2. Характеристика видів освіти.
 3. Форми здобуття освіти.
 4. Невід’ємні складники системи освіти.
 5. Рівні повної загальної середньої освіти.
 6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
 7. Державні стандарти у сфері освіти.
 8. Ключові компетентності повної загальної середньої освіти.
 9. Освітня програма: поняття, складові.
 10. Структурні елементи типової освітньої програми.
 11. Академічна доброчесність. Принципи академічної доброчесності.
 12. Права педагогічних працівників.
 13. Обов’язки педагогічних працівників.
 14. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 15. Психологічна служба у системі освіти.
 16. Поняття та характеристика академічної свободи.
 17. Педагогічна діяльність у закладі загальної середньої освіти: педагогічне навантаження, робочий час.
 18. Здійснення науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти.
 19. Нормативно-правове регулювання діяльності консультанта/практичного психолога центру професійного розвитку педагогічних працівників.
 20. Основні завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників та їх характеристика.
 21. Узагальнення та поширення інформації центром з питань професійного розвитку педагогічних працівників.
 22. Координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників.
 23. Формування та оприлюднення центром баз даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел інформації (веб-ресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників.
 24. Забезпечення надання психологічної підтримки центром педагогічним працівникам.
 25. Організація та консультування  з питання планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників.
 26. Організація і консультування педагогічних працівників з питання проведення супервізії.
 27. Організація і консультування щодо розроблення документів закладу освіти.
 28. Проведення консультацій центром щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти.
 29. Проведення консультацій центром щодо особливостей організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.
 30. Завдання центру з організації та проведення консультування щодо впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

 

ІІ. Основи педагогіки та психології

 

 1. Особливості педагогічної діяльності.
 2. Система методів педагогічного дослідження.
 3. Поняття та види інновацій у педагогіці.
 4. Класифікація нововведень в освіті.
 5. Основи гуманістичної педагогіки.
 6. Психологічні основи у діяльності учителя.
 7. Поняття та методи навчання.
 8. Педагогічна технологія та педагогічний такт.
 9. Поняття засобів навчання та їх класифікація.
 10. Форми організації освітнього процесу.
 11. Методична робота педагогічного працівника.
 12. Професійна компетентність педагогічного працівника закладу освіти.
 13. Національно-патріотичне виховання, його мета та етапи.
 14. Педагогічна майстерність сучасного вчителя.
 15. Професійні вимоги до особистості педагога.
 16. Місце і роль самоосвіти у системі професійної підготовки вчителя.
 17. Особистість вчителя-новатора.
 18. Організація роботи методичних угрупувань педагогічних працівників.
 19. Основні принципи Нової української школи.
 20. Психологічні аспекти самореалізації особистості.
 21. Особливості визначення самооцінки особистості.
 22. Психолого-педагогічні засади діяльності педагога в сучасній школі.
 23. Психологічна структура педагогічної діяльності.
 24. Психологічний аспект формування педагогічної культури.
 25. Педагогічні стреси у діяльності учителя. Шляхи їх попередження та усунення.

 

#НаукапедкадриДОНХМР

Більше новин ось тут: https://osvita.khm.gov.ua/?cat=1

  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

  Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

  Корисні посилання
  Хмельницька міська рада
  Хмельницька міська рада
  Департамент освiти i науки Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї
  Департамент освiти i науки Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї
  Інформаційна система управління освітою
  Інформаційна система управління освітою
  Мiнiстерство освiти i науки України
  Мiнiстерство освiти i науки України
  Нова українська школа
  Нова українська школа

  Ми в соц мережах
  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скаги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Дозволені файли у форматі *.doc, *.docx, *.exl, *.exls, *.png, *.jpg, які не перевищують розмір 2 Мб.